ÇEVRE HIGHLIGHTS - 18.SAYI

2019-2020 LGS <(5/(ù7ø50( 7$+0ø1ø <(5/(ù7ø50( 6218d/$5, <(5/(ù(%ø/(&(öø $1$'2/8 /ø6(6ø )(1 /ø6(6ø <(5/(ù(%ø/(&(öø <$%$1&, g=(/ 2.8/ gö5(1&ø 12 458 GALATASARAY L SES ROBERT KOLEJ 828 GALATASARAY L SES ROBERT KOLEJ 624 FAT H STANBUL ERKEK L SES ROBERT KOLEJ 388 BE KTA KABATA ERKEK L SES ROBERT KOLEJ 1068 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 945 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 1058 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 1051 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 165 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 1152 FAT H CA ALO LU ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 975 HÜSEY N AVN SÖZEN ANADOLU L SES ROBERT KOLEJ 1065 HÜSEY N AVN SÖZEN ANADOLU L SES ÜSKÜDAR AMER KAN L SES 1189 HÜSEY N AVN SÖZEN ANADOLU L SES ÜSKÜDAR AMER KAN L SES 1056 KADIKÖY ANADOLU L SES ÜSKÜDAR AMER KAN L SES 486 KADIKÖY ANADOLU L SES ÜSKÜDAR AMER KAN L SES 698 KADIKÖY ANADOLU L SES ALMAN L SES 302 KADIKÖY ANADOLU L SES ALMAN L SES 1102 KADIKÖY ANADOLU L SES ALMAN L SES 1036 KADIKÖY ANADOLU L SES ALMAN L SES 1045 BE KTA SAKIP SABANCI ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 424 ÜSKÜDAR HAYDARPA A L SES SAINT JOSEPH 216 ÜSKÜDAR HAYDARPA A L SES SAINT JOSEPH 147 ÜSKÜDAR HAYDARPA A L SES SAINT JOSEPH 118 BE KTA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 550 BE KTA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 476 BE KTA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 1054 BE KTA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 1148 BURAK BORA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 544 BURAK BORA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 1090 BURAK BORA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 1071 BURAK BORA ANADOLU L SES SAINT JOSEPH 374 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 1125 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 356 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 1118 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 423 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 144 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 8 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 342 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 1038 ÜSKÜDAR VAL DEBA FEN L SES NOTRE DAME DE SION 1060 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 410 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 373 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 497 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 996 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 1103 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 740 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 273 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES NOTRE DAME DE SION 1127 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES SAINT BENOIT 369 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES SAINT BENOIT 1177 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES SAINT BENOIT 1138 BE KTA ATATÜRK ANADOLU L SES SAINT BENOIT 1043 MALTEPE FEN L SES SAINT BENOIT 1211 MALTEPE FEN L SES SAINT BENOIT 494 MALTEPE FEN L SES SAINT BENOIT 276 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES SAINT BENOIT 480 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES S.GEORG AVUSTURYA L SES 650 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES S.GEORG AVUSTURYA L SES 440 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES S.GEORG AVUSTURYA L SES 529 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES S.GEORG AVUSTURYA L SES 1159 MALTEPE KAD R HAS ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 1117 KARTAL ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 1035 KARTAL ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 1160 KARTAL ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 390 ÜSKÜDAR AHMET KELE O LU ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 1123 ÜSKÜDAR AHMET KELE O LU ANADOLU L SES SAINTE PULCHERIE 563 ÜSKÜDAR AHMET KELE O LU ANADOLU L SES SAINT MICHEL 316 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES SAINT MICHEL 1122 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES SAINT MICHEL 447 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 1101 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 35 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 652 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 186 N ANTA I NUR AKIN ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 1861 KADIKÖY HAYRULLAH KEFO LU ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 11 KADIKÖY HAYRULLAH KEFO LU ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 370 KADIKÖY HAYRULLAH KEFO LU ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 478 KADIKÖY HAYRULLAH KEFO LU ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 459 KADIKÖY STANBUL ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 524 KADIKÖY STANBUL ANADOLU L SES ÖZEL TALYAN L SES 1069 KADIKÖY STANBUL ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES 932 KADIKÖY STANBUL ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES 335 STANBUL ATATÜRK ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES 131 STANBUL ATATÜRK ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES 1107 STANBUL ATATÜRK ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES 1075 STANBUL ATATÜRK ANADOLU L SES GALILEO GALILEI TALYAN L SES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=